Friday, September 18, 2015

Benda mudah

Untuk apa di beritahu, di ingatkan..berulang~ulang.

Sedangkan engkau tahu. Aku tahu.

Yang pasti, bikin tak endah lebih mudah.

Kan?

Puas. Cukup.

Aku dah lelah.

Semoga engkau sedar.

No comments:

Post a Comment